[1]
E. Edward, “PENGAMATAN AWAL KADAR SENYAWA POLISIKLIK AROMATIK HIDROKARBON (PAH) DALAM SEDIMEN DI DAERAH ALIRAN SUNGAI BAYEMAN, PROBOLINGGO ”, Pro-Life, vol. 7, no. 2, pp. 109-119, Aug. 2020.