Edward, Edward, Dede Falahuddin, Khosanah Munawi, Deny Yogaswara, Ita Wulandari, Rosmini R Pasilette, and Rosmini R Pasilette. 2020. “PENGAMATAN AWAL KADAR SENYAWA POLISIKLIK AROMATIK HIDROKARBON (PAH) DALAM SEDIMEN DI DAERAH ALIRAN SUNGAI BAYEMAN, PROBOLINGGO ”. Jurnal Pro-Life 7 (2), 109-19. https://doi.org/10.33541/jpvol6Iss2pp102.