(1)
Edward, E.; Falahuddin, D.; Munawi, K.; Yogaswara, D.; Wulandari, I.; Pasilette, R. R.; Pasilette, R. R. PENGAMATAN AWAL KADAR SENYAWA POLISIKLIK AROMATIK HIDROKARBON (PAH) DALAM SEDIMEN DI DAERAH ALIRAN SUNGAI BAYEMAN, PROBOLINGGO . Pro-Life 2020, 7, 109-119.