Perdana, D. N., and K. B. Utami. “Analisis Kesalahan Dalam Menyelesaikan Soal Trigonometri Pada Siswa Kelas X SMA Ekasakti Padang”. EduMatSains : Jurnal Pendidikan, Matematika Dan Sains, Vol. 7, no. 2, Jan. 2023, pp. 305-18, doi:10.33541/edumatsains.v7i2.4328.