Muhammad Shohibul Ihsan, and Siti Wardatul Jannah. “ANALISIS KEMAMPUAN LITERASI SAINS PESERTA DIDIK DALAM PEMBELAJARAN KIMIA MENGGUNAKAN MULTIMEDIA INTERAKTIF BERBASIS BLENDED LEARNING”. EduMatSains : Jurnal Pendidikan, Matematika Dan Sains, Vol. 6, no. 1, July 2021, pp. 197-06, doi:10.33541/edumatsains.v6i1.2934.