[1]
F. N. Simanjuntak, “Pengembangan Ranah Afektif Kimia melalui Penyuluhan kepada Masyarakat”, EduMatSains, vol. 3, no. 1, pp. 33-46, Jul. 2018.