[1]
Muhammad Shohibul Ihsan and Siti Wardatul Jannah, “ANALISIS KEMAMPUAN LITERASI SAINS PESERTA DIDIK DALAM PEMBELAJARAN KIMIA MENGGUNAKAN MULTIMEDIA INTERAKTIF BERBASIS BLENDED LEARNING”, EduMatSains, vol. 6, no. 1, pp. 197-206, Jul. 2021.