Muhammad Shohibul Ihsan and Siti Wardatul Jannah (2021) “ANALISIS KEMAMPUAN LITERASI SAINS PESERTA DIDIK DALAM PEMBELAJARAN KIMIA MENGGUNAKAN MULTIMEDIA INTERAKTIF BERBASIS BLENDED LEARNING”, EduMatSains : Jurnal Pendidikan, Matematika dan Sains, 6(1), pp. 197-206. doi: 10.33541/edumatsains.v6i1.2934.