Muhammad Shohibul Ihsan, and Siti Wardatul Jannah. 2021. “ANALISIS KEMAMPUAN LITERASI SAINS PESERTA DIDIK DALAM PEMBELAJARAN KIMIA MENGGUNAKAN MULTIMEDIA INTERAKTIF BERBASIS BLENDED LEARNING”. EduMatSains : Jurnal Pendidikan, Matematika Dan Sains 6 (1), 197-206. https://doi.org/10.33541/edumatsains.v6i1.2934.