Muhammad Shohibul Ihsan, & Siti Wardatul Jannah. (2021). ANALISIS KEMAMPUAN LITERASI SAINS PESERTA DIDIK DALAM PEMBELAJARAN KIMIA MENGGUNAKAN MULTIMEDIA INTERAKTIF BERBASIS BLENDED LEARNING. EduMatSains : Jurnal Pendidikan, Matematika Dan Sains, 6(1), 197-206. https://doi.org/10.33541/edumatsains.v6i1.2934