(1)
Simanjuntak, F. N. Pengembangan Ranah Afektif Kimia Melalui Penyuluhan Kepada Masyarakat. EduMatSains 2018, 3, 33-46.