(1)
Kiftiah, M.; Yudhi, Y. Teorema Titik Tetap Untuk Pemetaan Kannan Dan Chatterjea Pada Ruang Metrik Modular Bernilai Kompleks. EduMatSains 2023, 7, 363-373.