LUMBAN-GAOL, J.; NABABAN, B.; PASARIBU, R. A.; MUHAMMAD; RATNA SUHITA, N. P. Participatory Mapping and Monitoring of Community Benzoin Gardens Management in the Paung Village, Pollung District. Jurnal Rekayasa Teknik Sipil dan Lingkungan - CENTECH, v. 4, n. 1, p. 1-7, 17 May 2023.